Hidroelektrik Santrallerinin Avantajları Ve Dezavantajları Nelerdir?

Belli bir miktar yükseklik kazandırılan suyun sahip olduğu potansiyel enerjiye, “hidrolik enerji” denir. İşte bu hidrolik enerji, ilk olarak bir takım düzeneklerin yardımı ile “mekanik enerji”ye çevrilir. Ardından, oluşturulan mekanik enerji, “elektrik enerjisi”ne dönüştürülür. Sahip olunan bu enerjiye, “hidroelektrik enerji” denir.Dünyadaki elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı,bu santrallerde üretilmektedir.Aynı zamanda bu enerji yenilenebilir enerjinin %70lik bir kısmını da karşılamaktadır.Türkiye’de ise 150 den fazla işletilen HES bulunmaktadır.

Bu santrallerin kurulum maliyetleri oldukça fazla olması bu santrallerin dezavantajlarından biridir.İşin ekonomik boyutunun dışında bu santrallerin doğaya ve çevreye zarar veriyor oluşuda göz ardı edilemez.Hidroelektrik santraller,doğal ve vahşi hayata bununla birlikte doğal kaynaklara zarar verir.Bununla birlikte coğrafyada yer alan bölgesel kültürlerin ve tarihi eserlerin yok edilmesi gibi zararları da vardır.Ayrıca bu tesisler için çok sayıda ağaç kesildiği de unutulmamalıdır. Hidroelektrik santraller ile ilgili, avantaj olarak sayılabilecek noktalardan bahsedecek olduğumuzda ise, yatırım maliyetinin ardından gerekli olan ham madde giderinin az maliyetli olduğu, çünkü su kullanıldığı söylenebilmektedir. Aynı zamanda, hava kirliliği konusunda da çok büyük problem yaşatmamaktadır. Tüm bunlara ek olarak, HES lerin bulunduğu çevrenin su ihtiyacını karşılayabildiği, sel ve taşkınları önlediği, iklimde yumuşama yaratabildiği, santralin varlığından dolayı ulaşım açısından da kolaylık yaşatabildiği, tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayabildiği şeklinde bir takım olumluluklar da söylenebilmektedir.

Yazar: Emre Can DİREK

Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı