Nükleer Enerji Nedir?


Nükleer enerji kısaca atom çekirdeğinin enerjisidir. Atomun çekirdeğinin parçalanması veya çekirdek birleşmesi sırasında etrafa çok yüksek miktarda enerji yayılımı gerçekleşir. Nükleer enerjinin oluşumu sırasında bir element başka elemente dönüşür. Bu dönüşüm sırasında maddenin bir kısmı enerjiye çevrilmiş olur. Albert Einstein’ın meşhur E=mc² formülü bunu ifade etmektedir.Nükleer olaylarda madde enerjiye dönüşmektedir. Nükleer enerji, Nükleer füzyon ve Nükleer fisyon olarak ikiye ayrılır.

Nükleer füzyon: Atom çekirdeklerinin birleşmesidir. Güneş ve diğer yıldızlar içerisinde gerçekleşir. Güneş içerisinde Hidrojen atomları bir araya gelerek helyum ve diğer elementlere dönüşmektedir. Bu atom çekirdeklerinin birleşmesi ile büyük bir enerji açığa çıkar.

nükleer enerji ile ilgili görsel sonucu


Nükleer fisyon: Atom çekirdeklerinin parçalanmasıdır. Uranyum gibi nükleer elementlerin üzerine nötron gönderilmesi sonucu atom çekirdeği parçalanması sonucu büyük bir enerji açığa çıkar.

NÜKLEER SANTRALLER NASIL ÇALIŞIR?

Nükleer santral, nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi üretmesidir. Fosil yakıtlı santraller, kömür, petrol gibi yakıt kullanırken, nükleer santraller, uranyumu parçalayarak enerji üretmektedirler. Bu santrallerin diğerlerinden farklı madde kullanması, güvenlik önlemlerinin daha da fazla alınması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Nükleer santraller, çalışma sistemindeki birincil çeşitliliklere göre farklı şekillerde isimlendirilmektedirler. Kaynar sulu, basınçlı ağır sulu ve basınçlı su reaktörü olarak adlar verilmektedir.

Nükleer santrali çalıştırmak için, ana madde olarak uranyum kullanılır. Uranyumun parçalanmasından sonra ortaya yüksek miktarlarda enerji çıkmaktadır. Uranyum, bu şekilde fisyon tepkimesine girer. Fisyon tepkimesi ile oluşan yüksek miktardaki enerji, su buharını üst düzey sıcaklıklara kadar ısıtır. Oluşan buhar, elektrik jeneratörü türbinlerine iletilir. İletilen buhar da türbin şaftını çevirerek elektrik üretimini sağlar.

Nükleer santraller, yakıt enerjisi yoğun olan bir kaynaktır. Karbondioksiti (CO2) havaya karıştırmaz. Sera etkisi oluşturmaması, en önemli faydalarından biridir. Bu sistemde kullanılmış olan yakıtlar tekrardan dönüştürülerek, yakıt olarak baştan kullanılabilmektedir. Modern nükleer santraller, çok kaliteli bir güvenlik sistemi ile yapılandırılmışlardır. Nükleer reaksiyon tamamlanana kadar çevreye zarar vermemesi için önlem olarak kontrol edilir. Bu santrallerin olması ile enerji ithaline olan bağımlılık azalmaktadır.

Uranyum maddesinin, elde edilip geliştirilmesi büyük miktarda radyoaktif kirliliğe sebep olmaktadır. Düzgün çalışmayan bir nükleer santral, 1986 yılında gerçekleşen Çernobil faciası gibi büyük çaplı felaketlere neden olabilmektedir. Bu nedenle, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde alınması gerekir.

DÜNYADA NÜKLEER ENERJİ

Dünyada 31 ülkede toplam 444 nükleer reaktör çalışıyor . Şu an16 ülkede ise hali hazırda toplam 64 santralin inşası devam etmektedir. 2023 yılına kadar 164 yeni nükleer reaktör yapılması planlandı.

99 santralle dünyanın en fazla nükleer santraline sahip olan ABD, elektrik üretiminin % 20’sini nükleer enerjiden elde etmektedir. 58 nükleer reaktörün üretimde olduğu Fransa ise % 77’sini, 35 nükleer reaktörün üretimine devam ettiği 8 reaktörün ise inşa halinde bulunduğu Rusya elektrik üretiminin % 19’unu,  3 reaktörün inşaat aşamasında 25 reaktörün ise işletmede olduğu Güney Kore % 30’unu nükleer santrallerden elde etmektedir. 33 nükleer reaktöre sahip Çin ise ileri ki yıllarda gerçekleşecek elektrik enerji talebini karşılamak için 22 nükleer reaktörün inşasına başlamıştır.

 Japonya, Fukuşima kazası nedeniyle kapattığı nükleer santrallerden dolayı ortaya çıkan elektrik açığını karşılamak için yıllık 40 milyar dolara yakın ilave enerji kaynakları ithal etmek zorunda kalmıştır. Nihayetinde, Japonya 17 nükleer güç santralini yeniden açma sürecini başlatmıştır.

NÜKLEER ENERJİDEN NE KADAR FAYDALANIYORUZ?
Milyarlarca yıldan beri yanmakta olan güneş ve diğer yıldızlar, enerjisini nükleer enerjiden sağlamaktadırlar. Canlılığın temelini oluşturan Nükleer enerji, birçok ülkede enerji üretmek için kullanılmaktadır. Nükleer enerji ile elektrik üretiminin yanı sıra, denizaltı ve askeri gemilerin çalıştırılması da sağlanmaktadır.

Şuan dünyada enerji ihtiyacının % 11’i nükleer enerjiden sağlanmaktadır. 31 ülkede kullanılan elektrik enerjisinin dörtte üçü nükleer enerji kullanılarak elde edilmektedir.

TÜRKİYE’DE NÜKLEER ENERJİ

Akkuyu Nükleer:

akkuyu nükleer ile ilgili görsel sonucu

2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesince 3 nisan 2018 de temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor.2023 de tamamlanması beklenen santralin her biri 1200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan santralin üretime başlamasıyla Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılaması hedefleniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir